5 $ milkshake este retrospectiva a trei proiecte de cercetare artistică care acoperă mai bine de 10 ani de activitate: Disciplina Arcani, Arcana Virgo și Casta Diva. Mitologia contemporană a Fecioarei Maria, singura ”zeitate creștină de sex feminin” care a supraviețuit secolelor și civilizațiilor până în prezent, este un fenomen extraordinar de practică devoțională și de imaginar spiritual. Vechile mituri ale zeițelor htoniene (Geea, Hera, Rhea, Demeter, Isis, Astarte) răzbat cu persistență în cultul actual pentru Madonele negre și în pietatea populară asociată marilor pelerinaje religioase contemporane dedicate adorației Maicii Domnului.
5 $ milkshake is the retrospective of three artistic research projects, covering more than 10 years of activity: Arcani Discipline, Arcana Virgo and Casta Diva. The contemporary mythology of the Virgin Mary, the only "female Christian deity" who has survived centuries and civilizations to date, is an extraordinary phenomenon of devotional practice and spiritual imagery. The ancient myths of the Chthonic goddesses (Gea, Hera, Rhea, Demeter, Isis, Astarte) persistently pervade the current cult of the Black Madonna’s and the popular piety associated with the great contemporary religious pilgrimages dedicated to the adoration of the Mother of God.
ADRIANA OPREA

Back to Top